Bouwlijnen

Vorige dinsdag kwamen de bevoegde stadsdiensten de uitgezette bouwlijnen bekijken. We kregen groen licht, maar… We ontdekten ook dat we op onze ingediende en goedgekeurde bouwvergunning toch anderhalve meter dichter bij de straat liggen. En dus ook anderhalve meter meer tuin hebben. Blijkbaar is dat te wijten aan bijzonder onnauwkeurige kadasterplannen. Uitkomst van de hele discussie is dat we toch 70 cm dichter naar de straat mogen opschuiven, maar aangezien de kelder er al ligt, moet er boven ook het een en het ander veranderen (inplanting van keldertrap, toilet, …). En stilaan worden we ongeduldig dat de grondbuis nog niet ingegraven is, dat de leidingen voor de riolering er nog niet liggen, enzovoort. Volgende week beter dan maar? Want op 7 maart staat de start van het houtskelet gepland.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: