Grond te koop

Grond te koop

Brief in de bus van de dienst Facility Management van de Stad Gent: ze hebben beslist om het perceel grond op de hoek van de Jozef Cantréstraat en de Stormvogelstraat te verkopen. De hele procedure zal verlopen via CIBnet, de overkoepelende organisatie van makelaars die belast is met de verkoop van onroerende overheidsgoederen. Gedurende een maand mag iedereen publiekelijk bieden. Zodra de instelprijs is behaald door 2 bieders, volgt na die maand nog een periode van een week waarin iedereen mag bieden onder gesloten omslag. Zenuwslopend…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: